SİLSİLE-İ SULTANİ

ALİ FUAT DİRİKER, HIFZI TOPUZ, ORHAN KARAVELİ, OKTAY ARAS, ALİ SİRMEN, NEDİM GÜRSEL, TURGAY TUNA, REHA BİLGE, VAHDETTİN ENGİN, MELİH ŞABANOĞLU, İZZEDDİN ÇALIŞLAR, N. İPEK GÖKDEL, ALİ FAİK DEMİR, ASLI DER, KARDELEN NUR KAPLICA

Galatasaray Lisesi’nin modern eğitime geçişinin 150. yılı için özel olarak hazırlanan “Silsile-i Sultani” kitabı Erik Yayınları’ndan çıktı. Lisenin izcilikten spor kulübüne, edebiyattan siyasete kadar tarihimize ve geleceğimize etkileri farklı yazarların kaleminden ele alındı. 537 yıllık bir geçmişe sahip olan bu güzide okulun kültürel ve sosyal birikimlerini gelecek nesillere miras bırakmayı amaçlayan Silsile-i Sultani, sadece Galatasaray camiasının değil tüm okurların merak ve ilgiyle okuyacakları edebi bir eser olarak edebiyat tarihimize bir armağan niteliği de taşıyor.

Silsile-i Sultani, Galatasaray Lisesi’nden yaklaşık seksen yıllık uzun bir zaman dilimi içerisinde mezun olmuş birbirinden değerli yazarların bu çalışmaya özel hazırladıkları metinlerden oluşuyor: Ali Fuat Diriker, Hıfzı Topuz, Orhan Karaveli, Oktay Aras, Ali Sirmen, Nedim Gürsel, Turgay Tuna, Reha Bilge, Vahdettin Engin, Melih Şabanoğlu, İzzeddin Çalışlar, N. İpek Gökdel, Ali Faik Demir, Aslı Der, Kardelen Nur Kaplıca

“Galatasaraylılığın istisnai bir sosyokültürel silsile mirası olduğunu savunagelirim. Bu silsilenin yüz elli yıllık hatta daha da geriye giden tarihindeki herhangi bir noktadan başlayarak, salt isimler üzerinden bağlantı kurarak dolaşmaya çıkıldığında Türkiye’nin yakın tarihine dair akıllara durgunluk verecek bir panorama çıkar. Lafın lafı, lafın kapıyı açması için de öyle çok çaba harcamaya gerek yoktur. Çünkü bu mektebin çocukları abi, abla ve kardeş bildikleriyle birbirlerine dokunarak yaşamayı öğrendikten sonra, bu alışkanlıklarından vaz geçmez, hayatlarını diğer Galatasaraylılarla birlikte sürdürür.”

İzzeddin Çalışlar

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart